Notice: Face Mask Wearing At Vinatras Counter

Notice: Face Mask Wearing At Vinatras Counter

Date Submitted: 27/09/2021 05:35 PM

  Thông báo về việc hoãn Tiếp công dân định kỳ ngày 26/7/2021 và tiếp công dân thường xuyên

  THÔNG BÁO/ NOTICE

  ĐỂ CHUNG TAY PHÒNG NGỪA SỰ LÂY LAN CỦA BỆNH CÚM CORONA, CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC PHÉP ĐEO KHẨU TRANG TRONG KHI PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG.

  XIN LỖI VÀ MONG QUÝ KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY.

  TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

  -----o0Oo-----

  IN ORDER TO PREVENT THE INFECTION AND STOP THE SPREAD OF CORONA VIRUS, WE WOULD LIKE TO SEEK YOUR ACCEPTANCE FOR US TO WEAR FACE MASK ONCE PROCESSING TRANSACTIONS.

  SORRY FOR ANY INVCONVENIECES MAY CAUSE.

  THANKS FOR YOUR CO-OPERATION.